Ponedjeljak 13.01.2020.

0:00 do 6:00 NOĆNI PROGRAM
6:00 do 6:04 VIJESTI
6:04 do 10:00 YAMMATOVO JUTRO - SINIŠA ŠVEC I ZDRAVKO MAMIĆ MAMINJO
7:00 do 7:04 VIJESTI
8:00 do 8:04 VIJESTI
9:00 do 9:04 VIJESTI
10:00 do 10:04 VIJESTI
11:00 do 11:04 VIJESTI
11:04 do 15:00 DANIEL BILIĆ
11:30 do 11:35 NULA 41
12:00 do 12:04 VIJESTI
13:00 do 13:30 YAMMATOVA KATEDRA
14:00 do 14:04 VIJESTI
15:00 do 15:04 VIJESTI
15:04 do 16:00 BREAKOUT OZRENA KANCELJAKA
16:00 do 16:04 VIJESTI
16:04 do 19:00 YAMMATOV DRIVE TIME - TAJANA BECK
17:00 do 17:10 SELO MOJE MALO
18:00 do 18:10 VIJESTI DANA
19:00 do 21:30 DINO MILIĆ
21:30 do 22:00 RADIOAKTIVITET
22:00 do 23:59 SELECTOR