Nedjelja 28.07.2019.

0:00 do 8:00 NOĆNI PROGRAM
8:00 do 12:00 LJETNO JUTRO - DINO MILIĆ
9:00 do 9:04 VIJESTI
10:00 do 10:04 VIJESTI
11:00 do 11:04 VIJESTI
12:00 do 16:00 LJETNO POSLIJEPODNE -MARTINA VAZDAR
15:00 do 15:10 VIJESTI DANA
17:00 do 19:00 GLAZBENI KURIKULUM (R)
19:00 do 21:00 KU DE TA SHOW
21:00 do 23:59 LUCIJA ČEČ PLAYLIST